Besplatna obrazovanja

Besplatna obrazovanja

Besplatno pohađajte programe osposobljavanja ili usavršavanja!

Za besplatno obrazovanje se mogu prijaviti sve zaposlene i nezaposlene osobe.

Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuju u e-radnu knjižicu.

Viličari su grupa industrijskih vozila ili transportnih sredstava koji služe za podizanje i spuštanje, prijevoz te pretovar paletiziranog i nepaletiziranog materijala, a njihova glavna zadaća je obavljanje manipulativnih operacija s teretom. Potreba za viličarima danas je sve veća i oni su nezaobilazni dio u sustavima rukovanja materijalom.

CNC tokarilica je vrsta tokarilice s CNC upravljanjem, a koristi se za tokarenje ili strojnu obradu okruglih (rotacijskih) dijelova. Glavno gibanje je kružno i ostvaruje ga obradak stegnut u steznu glavu. Pomoćno gibanje je pravocrtno i izvodi ga alat.

Autogeno zavarivanje, odnosno plinsko zavarivanje, naziv je za metodu zavarivanja gdje se toplinska energija za zavarivanje dobiva sagorjevanjem plinova. Visoka temperatura koja se postiže sagaranjem plina zagrijava rubove metala kojeg želimo zavariti (npr. čelik, bakar, aluminij i njihove legure).

REL metoda zavarivanja je vrlo raširena zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti. Naziv ove metode dolazi od skraćenice REL koja označava ručno elektrolučno zavarivanje. U REL postupku zavarivanja varilac ručno uspostavlja električni luk između elektrode i radnog komada. Primjenjiv je na sve vrste metala uz istosmjernu ili izmjeničnu struju.

Gospodarenje otpadom odnosi se na skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš. Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i načina koji bi mogli štetiti okolišu.

Dizalica topline je ekološki prihvatljiv sustav grijanja koji za grijanje koristi toplinu iz okolnog zraka, zemlje ili podzemne vode. Za razliku od ostalih sustava grijanja, dizalica topline neovisi o fosilnim gorivima zahvaljujući upotrebi besplatne okolišne topline. Dizalice topline su jedan od najekonomičnijih, učinkovitijih te ekološki prihvatljivih sustava grijanja.

Sigurnost informacijskog sustava je područje informacijske sigurnosti u okviru kojeg se utvrđuju mjere i standardi informacijske sigurnosti. Informacijski sustavi su iznimno dinamični te stalno podložni promjenama stoga je potrebno kontinuirano mijenjati, nadopunjavati i unaprjeđivati sigurnosne mjere kako bi se informacijski rizici zadržali na prihvatljivim razinama.

Klijentski operacijski sustav (OS) softver je koji omogućuje računalnom hardveru interakciju i rad s računalnim softverom za izvršavanje određenih radnji. Neki od najpoznatijih operacijskih sustava za klijentska računala uključuju Windows, Linux, Mac i Android.

Objektno orijentirano programiranje ili kraće OOP jedan je od mogućih pristupa programiranju računala. Za razliku od ostalih pristupa u kojima je težište na akcijama koje se vrše na podatkovnim strukturama, težište OOP-a je na projektiranju aplikacije kao skupa objekata koji izmjenjuju poruke između sebe.

Web programiranje odnosi se na cjelokupan razvoj neke web stranice ili aplikacije, a programeri obavljaju posao pisanja i održavanja kodnih naredbi koje računalo izvršava. Njihov je zadatak podignuti web stranicu na internet, povezati ju na bazu podataka, kreirati web servise, kreirati razne web aplikacije i sl. Zahvaljujući ubrzanom razvoju interneta u današnjem svijetu, jasno je da se javlja povećana potreba za educiranim kadrom u ovom području. 

Ovaj program obrazovanja namijenjen je svima koji žele steći suvremena znanja i vještine korištenja digitalnih medija u svrhu poslovanja.

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga