Energetska zanimanja

Energetska zanimanja

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 500 kW.

Stručno osposobljavanje za vođenje pogona elektroenergetskog sustava i njegovog djelovanja, vođenje evidencije i analize proizvodnje i korištenja električne energije, briga za sigurnu opskrbu električne energije te po potrebi obavljanje redukcije električne energije.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje strojevima i uređajima za proizvodnju električne energije koji su izrađeni po posebnom projektu i za koje je potreban poseban nadzor, čija je ukupna instalirana snaga veća od 50 kW, ali ne prelazi 500 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno punjenje motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima.

Stručno osposobljavanje za upravljanje strojevima i uređajima u rasklopnom postrojenju, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, nadzor vodostaja i preljev viška vode.

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova upravljanja i rukovanja sklopnim postrojenjima i napravama u industrijskim elektroenergetskim postrojenjima i transformatorskim stanicama.

Stručno osposobljavanje za samostalno punjenje tlačnih posuda plinovima svih vrsta i skladištenje tih posuda, a koja isključuje pokretnu tlačnu opremu sukladno Pravilniku koji pokriva područje pokretne tlačne opreme.

Stručno osposobljavanje za loženje i rukovanje visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 100 kW, ali nije veći od 1MW.

Stručno osposobljavanje za samostalno upravljanje i rukovanje strojevima i uređajima za pripremu vode, čiji ukupni kapacitet prelazi 15 m3/h.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW. 

Stručno osposobljavanje za samostalno upravljanje uređajima za klimatizaciju, ventilaciju i prozračivanje, čiji ukupni toplinski učinak prelazi 200 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno upravljanje uređajima i postrojenjima za proizvodnju i potrošnju tehničkih i drugih plinova, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje crpnim stanicama i crpkama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje kompresorskim stanicama, uređajima za pripremu i proizvodnju tehničkih fluida i rashladnim uređajima svih vrsta, te rukovanje stabilnim kompresorima svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 50 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje nepokretnim i pokretnim motorima čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW, osim prometnim transportnim sredstvima.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje svim vrstama industrijskih peći čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja i rukovanja visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 1 MW, ali nije veći od 20 MW.

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 20 MW.

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima čija je ukupna instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW.

Stručno osposobljavanje za samostalno vođenje pogona obnovljivih izvora energije koji su uključeni u mrežni sustav (električne energije, plina ili toplinske energije) uključujući i upravljanje kogeneracijskim postrojenjima na obnovljive izvore energije, čija je ukupna instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje agregatima svih vrsta i jačina čija ukupna snaga prelazi 5 MW, pregled i vođenje pogonske dokumentacije i plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora i sinkronizacija s električnom mrežom, nadzor vodostaja i preljev viška vode, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja te sigurne provedbe velikih vodnih valova.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje hidroturbinama svih vrsta i jačina, čija ukupna snaga prelazi 500 kW.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje plinskim turbinama svih vrsta, čija ukupna snaga prelazi 1 MW.

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje parnim turbinama svih vrsta, čija ukupna snaga prelazi 1 MW.

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga