Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Viličari su grupa industrijskih vozila ili transportnih sredstava koji služe za podizanje i spuštanje, prijevoz te pretovar paletiziranog i nepaletiziranog materijala, a njihova glavna zadaća je obavljanje manipulativnih operacija s teretom. Potreba za viličarima danas je sve veća i oni su nezaobilazni dio u sustavima rukovanja materijalom.

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru provodi se u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Program obrazovanja sadrži jedan modul:

1. Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

 

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru primjenom digitalnih tehnologija na ekološki prihvatljiv način uz korištenje zelenih energija.

 

Uvjeti za upis:

- minimalno završeno osnovno obrazovanje

- najmanje 18 godina života

- liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe

- znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu

- samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu

- odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta

- samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe

- obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu

- zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga