Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom odnosi se na skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš. Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i načina koji bi mogli štetiti okolišu.

Besplatno stekni mikrokvalifikaciju za program gospodarenja otpadom!

 

Program obrazovanja financiran je od strane HZZ-a putem sustava vaučera, a obrazovanje se financira zaposlenim i nezaposlenim osobama za stjecanje zelenih vještina. Prijava se vrši putem stranice Moj Vaučer, a za prijavu trebate biti korisnik usluge e-Građani. Prilikom predaje zahtjeva, odabirete program koji želite pohađati te vještine koje želite steći, a zatim prilažete potrebnu dokumentaciju (svjedodžbu završene škole, životopis te ponudu Učilišta). Nakon što pošaljete zahtjev na obradu, HZZ savjetnik će u roku od deset dana pregledati i ocijeniti Vaš zahtjev. Više informacija o procesu prijave možete pronaći na ovom linku.

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom provodi se u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Program obrazovanja sadrži jedan modul:

1. Gospodarenje otpadom

 

Cilj modula je stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje procesa gospodarenja otpadom - od poznavanja i primjene zakonske regulative i ekoloških normi odlaganja otpada do postupaka skupljanja i zbrinjavanja otpada prema svojstvima utjecaja na okoliš i zdravlje.

 

Uvjeti za upis:

- završena osnovna škola

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom

- kategorizirati otpad po ključnim brojevima

- voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima

- interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

- identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada

- primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga