Strani jezici

Cilj nastave stranih jezika u Učilištu Virtus je razvijanje komunikacijskih kompetencija, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u stranojezičnoj sredini, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti stranim jezikom.

Cilj nastave stranih jezika u Učilištu Virtus je razvijanje komunikacijskih kompetencija, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u stranojezičnoj sredini, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti stranim jezikom.

Polaznike obrazujemo kroz ukupno šest obrazovnih stupnjeva koji su sastavni dio EU jezične mape. Razine predznanja su definirane kako slijedi: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Temeljnim korisnicima su namijenjeni stupnjevi A1 i A2, samostalnim korisnicima B1 i B2 te iskusnim korisnicima C1 i C2.

 

Učilište VIRTUS organizira nastavu za učenje sljedećih stranih jezika za odrasle:

ENGLESKI JEZIK (OPĆI JEZIK)

ENGLESKI JEZIK (POSLOVNI JEZIK)

NJEMAČKI JEZIK (OPĆI JEZIK)

TALIJANSKI JEZIK (OPĆI JEZIK)

 

Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje te na Europskoj jezičnoj mapi koja je iz njega izvedena.

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga