SEMINAR: ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I TIMSKI RAD

SVRHA SEMINARA:

Timski rad je pokretač uspjeha svake organizacije. U timu svaki pojedinac unosi svoju osobnost i svoje kompetencije, a koje bi trebale biti usmjerene prema zajedničkom rješavanju postavljenih zadatka odnosno ciljeva. Što je zajednički rad čvršći, radni učinak je bolji.

Rad i uspješno funkcioniranje unutar tima, kao i organizacija i vođenje tima,  vještine su koje se mogu naučiti i usavršiti. Svrha seminara je naučiti polaznike kako kao jedinka utjecati na efikasnost tima, kako izgraditi i voditi uspješan tim te kako iskoristiti prednosti ovakve organizacije rada u oblikovanju kvalitetne usluge odnosno proizvoda.

 

Seminar obuhvaća sljedeće teme:

  • Osnovne karakteristike tima
  • Faze razvoja tima -izgradnja uspješnog tima
  • Faktori koji utječu na timski rad
  • Vođenje i organizacija rada u timu
  • Komunikacija u timu – kako prepoznati timske uloge i prilagoditi komunikaciju svakom pojedinom tipu
  • Motiviranje članova tima
  • Grupno odlučivanje- tehnike donošenja odluka u timu
  • Kada timovi ne funkcioniraju?- Uzroci neuspjeha tima
  • Zadovoljstvo klijenta uslugom- Mjera timske efikasnosti

 

NAČIN REALIZACIJE:

Predavanje, vježbe, radionica

Naši predavači su educirani i profesionalni sa dugogodišnjim iskustvom predavanja. Nastava se odlikuje kvalitetnim metodama rada i stručno odabranim materijalima.

 

TRAJANJE: 10 školskih sati

Nastava obuhvaća teorijska znanja i interaktivne radionice koje su prilagođene potrebama radnog mjesta.  

CIJENA: Na upit

Učilište Virtus Vam nudi mogućnost održavanja nastave "in house".

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga