SEMINAR: POSLOVNI BONTON I KOMUNIKACIJA

SVRHA SEMINARA:

Ljudski faktor igra ključnu ulogu u promoviranju, prodaji i/ili pružanju usluga. Visoka razina komunikacijskih i vještina kod djelatnika ne samo da je potrebna u cilju povećanja prodaje i unapređenja kvalitete usluge, već je dio cjelokupne slike branda određene kuće.

 Učinkovitom komunikacijom moguće je "dodati" vrijednost proizvodu, usluzi i ukupnom poslovanju. Svrha seminara je  usvojiti i usavršiti znanja i vještine iz područja poslovnog bontona i komunikacije koji će biti temelj holističkog pristupa u razvoju kvalitete usluge, kao i element isticanja na tržištu.

Seminar obuhvaća sljedeće teme:

  • Komunikacijski okvir: što je komunikacija te forme poslovne komunikacije
  • Neverbalna i verbalna komunikacija (poštivanje internih smjernica –pravila kuće)
  • Pristup klijentu -važnost prvog dojma
  • Ključni elementi poslovne komunikacije
  • Vještina aktivnog slušanja - pitanja i tehnike otkrivanja želja i potreba klijenta
  • Diskretno nuđenja usluga i proizvoda - specifičnost prodajne komunikacije
  • Prodajne vještine- razgovaranje, nuđenje i prezentiranje usluge i proizvoda
  • Najčešće greške u komunikaciji djelatnik-klijent
  • Pravila postupanja u slučaju pritužbi

 

NAČIN REALIZACIJE:

Predavanje, vježbe, radionica

Naši predavači su educirani i profesionalni sa dugogodišnjim iskustvom predavanja. Nastava se odlikuje kvalitetnim metodama rada i stručno odabranim materijalima.

 

TRAJANJE:
Svaki seminar traje 10 školskih sati.

Nastava obuhvaća teorijska znanja i interaktivne koje su prilagođene potrebama radnog mjesta.  

 

CIJENA: na upit

Učilište Virtus Vam nudi mogućnost održavanja nastave "in house".

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga