Ispiši ovu stranicu

Proizvođač/ica domaćih pršuta

Pršut je, kao što znamo, jedan od naših najvećih gastronomskih brandova. U Hrvatskoj imamo dvije osnovne vrste, a to su istarski i dalmatinski pršut. Zanimljivo je spomenuti da se pri proizvodnji našeg dalmatinskog pršuta koriste neke metode kojima se ne koriste proizvođači pršuta nigdje drugdje u svijetu. Naime naš dalmatinski pršut se dimi i taj proces obrade ga čini posebnim, kao i činjenica da se suši na buri koja na prirodan način izvlači vlagu iz pršuta.

Učilište Virtus je pripremilo za vas program osposobljavanja za proizvođača domaćih pršuta. Pohađanjem programa steći ćete sve potrebne vještine, ali i potrebna teoretska znanja kako bi mogli kvalitetno pristupiti proizvodnji pršuta. Znači od pripreme same sirovine pa sve do načina skladištenja gotovog proizvoda.

 

Uvjeti za upis:

- završena osnovna škola

- 15 godina starosti

- psihofizički zahtjevi: zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača/ice domaćih pršuta

- sanitarna knjižica

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme, obrade i sušenja domaćih pršuta po tradicionalnoj autohtonoj recepturi kraja u kojem se provodi osposobljavanje

- znati provoditi mjere zaštite na radu u proizvodnji domaćih pršuta

- znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove proizvođača/ice domaćih pršuta (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu).